Mērķis un uzdevumi

Sacensību XCO “Sigulda Cup” (turpmāk tekstā – Sacensības) rīkošanas mērķis ir popularizēt velosportu, kā iedzīvotājiem pieejamu sporta veidu Siguldas novadā. Popularizēt velosipēdu, kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli. Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu jauniešu un pieaugušo vidū. Attīstīt un pilnveidot Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra pakalpojumu klāstu. Piesaistīt Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centram jaunus klientus.

Kā arī dažādot pašlaik Latvijā pieejamās kalnu divriteņu sacensības, veidojot augstas grūtības pakāpes, spraigas velokrosa trases, un attīstīt velobraucēju meistarību.

Starta vieta

Sacensības notiek 2016. gada 29. maijā Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā, Siguldā, Puķu ielā 4 [karte]

Programma

Sestdien, 28.05.2016

14:00 – 20:00 Atvērts sacensību ofiss
14:00 – 16:00 Licenču pārbaude un numuru saņemšana
16:10 Komandu pārstāvju sanāksme

Svētdiena, 29.05.2016

7:00 – 16:00 Atvērts sacensību ofiss
7:00 – 9:00 OPEN grupas dalībnieku reģistrācija un numuru izsniegšana
7:00 – 9:00 Trases apskate
9:45 Atvērti koridori OPEN grupai
10:00 Starts OPEN grupai
11:30 Atvērti starta koridori grupām MEN Juniors, WOMEN Juniors
11:45 Starts MEN Juniors grupai
11:46 Start WOMEN Juniors grupai
12:45 Atvērti starta koridori grupām MEN Elite, WOMEN Elite
13:00 Starts MEN Elite grupai
13:01 Starts Women Elite grupai
16:00 Apbalvošana

Grupas un distance

Grupas

Juniors MEN/WOMEN – vecumā no 17. – 18. gadiem

Elite MEN/WOMEN – vecumā no 19. gadiem un vecāki

OPEN grupa – vecumā no 17. gadiem un vecāki

Atbilstību vecuma grupai nosaka, atņemot no 2016. gada dalībnieka dzimšanas gadu.

Distances

Grupām MEN Elite, WOMEN Elite, MEN Juniors, WOMEN Juniors – distances laiks atbilstoši UCI noteikumiem

OPEN grupai – tiks precizēts. Trasē pavadāmais laiks līdz 1h 30 min.

Dalībnieku reģistrācija

Internetā aizpildot pieteikuma formu: http://www.xco.lv un pārskaitot dalības maksu uz norādītajiem rekvizītiem:

P/A „Siguldas Attīstības aģentūra”,
Reģ. nr. 90010201940,
Adrese: Ausekļa ielā 6, Siguldā, LV-2150.
Norēķinu konts: A/S “Swedbanka”
Konts LV72HABA0551037815238 (bankas kods HABA22LV)

Maksājuma mērķī jānorāda: dalības maksa “XCO SIGULDA CUP 2016” un norādot vārdu, uzvārdu, starta grupu.

Maksājuma uzdevums par dalības maksas pārskaitījumu, jāuzrāda reģistrējoties sacensību dienā sekretariātā.

Apmaksājot dalības maksu sacensību dienā, iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar norēķinu karti “Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra” kasē.

Dalības maksa

Piesakoties līdz 25.05.2016 
MEN Junior, WOMEN Junior – 10.00 EUR (jābūt derīgai MJ vai WJ licencei)
MEN Elite, WOMEN Elite – 20.00 € (jābūt derīgai ME vai WE licencei)
OPEN  – 10,00 € (nav nepieciešama licence)

 • Siguldiešiem uzrādot ID karti atlaide 10%

Piesakoties sacensību dienā
MEN Junior, WOMEN Junior – 20.00 EUR (jābūt derīgai MJ vai WJ licencei)
MEN Elite, WOMEN Elite – 24.00 € (jābūt derīgai ME vai WE licencei)
OPEN  – 20,00 € (nav nepieciešama licence)

Dalības maksā ietilpst:

 • dalībnieka numurs,
 • laika kontroles čipa īre,
 • rezultātu nodrošināšana,
 • balvas uzvarētājiem,
 • ūdens pēc finiša,
 • nomarķētas un sagatavotas trases,
 • neatliekamā medicīniskā palīdzība distancē un startā/finišā,
 • WC sacensību centrā,
 • velosipēdu mazgāšana finišā,
 • automašīnu stāvvietas,
 • fotogrāfijas

Trase

Gaujas upes senieleja, jaukta tipa maršruts, akmeņi, jauktu koku mežs, gājēju takas, meža ceļi, grants ceļi, koku šķēršļi. Stāvi un lēzeni kalni, gari nobraucieni/kāpumi tehniskas nogāzes.

 • Trase pilnā garumā marķēta no abām pusēm,
 • Trasē ir Ēdināšanas/Tehniskās zonas
 • Trases shēma apskatāma sacensību centrā pie informācijas stenda.

Trases shēmas

track_2016

Starta posms (zaļā līnija) – 1,6 km
Sacensību aplis (sarkanā līnija) – 4,6 km

Stadiona_iekartojums

Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar atbalstītāju sarūpētām balvām.

Naudas prēmijas Elite un Juniors grupām

 

MEN Elite WOMEN Elite MEN Juniors

WOMEN Juniors

1st 150 150 50 50
2nd 120 120 40 40
3rd 90 90 30 30
4th 75 75 20 20
5th 60 60 15 15
6th 54 54
7th 48 48
8th 42 42
9th 36 36
10th 30 30

Sacensību noteikumi

Sacensības notiek atbilstoši UCI MTB noteikumiem.

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

 • Aizsargķivere ir obligāta! Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 • Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu rezultātos.
 • Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā: diskvalifikācija.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 • Dalībniekiem ieteicams distancē ņemt līdzi: pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo un mobilo telefonu.
 • Jebkurš riteņbraucējs, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim, var iesniegt rakstisku protestu samaksājot 20 EUR sacensību galvenajam tiesnesim 30 min. laikā pēc finiša līnijas šķērsošanas. Protesta apstiprinājuma gadījumā iemaksāto maksu (20 EUR) atgriež iesniedzējam.
 • Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.
 • Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
 • Par dalībnieku līdz 18 gadu vecumam atbildību uzņemas vecāki vai pārstāvji, apliecina to ar parakstu piesakoties sacensībām sekretariātā.
 • Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
 • Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
 • Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
 • Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo nolikumu.
 • Rezultātu fiksēšanai tiks izmantota čipu sistēma. Dalībnieks ir atbildīgs sacensību laikā par čipa drošību un nepazaudēšanu. Čipa nozaudēšanas gadījumā sods 50 EUR.

Papildus serviss

Sacensību centrā pieejamas dušas, pirts, ģērbtuves, WC, kafijas automāts.

Sacensību organizatori un vadība

Sacensību organizators:

P/A  “Siguldas Attīstības aģentūra”,
Biedrība “A2”,
SIA “Kenguri”

Kontakpersonas:
Normunds Skrebelis:
e-mail: skrebelis.normunds@gmail.com, tel. +371 22131997

Sanita Bitko:
e-mail: sanita.bitko@gmail.com, tel. +371 26364983