Velokrosa „Gruzis acī” nolikums

Mērķis un uzdevumi

XCO velokross ‘Gruzis acī’ ir kalnu divriteņu sacensības, kas norisināsies vairākos posmos (četros) pa marķētu trasi.

Sacensību mērķis ir dažādot pašlaik Latvijā pieejamās kalnu divriteņu sacensības, veidojot augstas grūtības pakāpes, spraigas velokrosa trases, un attīstīt velobraucēju meistarību.

Padarīt sacensības pievilcīgas skatītājiem un līdzjutējiem, veidojot īsus trases apļus, lai līdzbraucējiem, atbalstītājiem un skatītājiem no malas būtu interesanti sekot līdzi sacensību norisei.

 Starta vieta un laiks

Sacensības notiek 4 (četros) posmos:

01.05.2016 – 1. posms Sigulda
15.05.2016 – 2. posms Ogres Zilie kalni
18.09.2016 – 3. posms Riekstukalns
02.10.2016 – 4. posms Priekuļi

Distances un starta laiki

Trase izveidota vienā aplī, kuras garums ir 4 – 10 kilometri.

Sacensību starts visos posmos tiek dots:

 • Grupām: Jaunieši 15, Jaunieši 17 pulksten 11:30
 • Pārējām grupām: 13:00

Atkarībā no konkrētā posma trases un dalībnieku skaita, iespējams dalītais starts pa grupām. Konkrētāka informācija pirms katra posma.

Grupas un distances

Katrā posmā veicamais apļu skaits tiks mainīts atkarībā no trases sarežģītības un prognozējamā līderu finiša laika.

Pēc vīriešu Elites līdera finiša, Elites un citu grupu dalībnieki netiek ielaisti jaunā aplī, tiek fiksēts finišs un braucēji tiek ierindoti vietās pēc nobrauktā apļu skaita un laika, neatkarīgi vai ir paspēts nobraukt savā grupā noteikto apļu skaitu.

Grupas nosaukums Vecums Sacensību laiks (līderiem)
Sievietes
Jaunietes 15** no 12 – 14 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Jaunietes 17** no 15 – 16 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Jaunietes 19 no 17 – 18 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Jaunietes 23 no 19 – 22 gadiem 1:00 – 1:15
Lielpratējas no 23 – 34 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Meistares no 35 – 44 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Seniores no 45 – 54 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Veterānes no 55 gadiem un vecāki Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Elite no 19 gadiem un vecāki 1:30 – 2:00
Vīrieši
Jaunieši 15** no 12 – 14 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Jaunieši 17** no 15 – 16 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Jaunieši 19 no 17 – 18 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Jaunieši 23 no 19 – 22 gadiem 1:00 – 1:15
Lielpratēji no 23 – 34 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Meistari no 35 – 44 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Seniori no 45 – 54 gadiem Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Veterāni no 55 gadiem un vecāki Tiks noteikts pēc trases grūtības pakāpes
Elite no 19 gadiem un vecāki 1:30 – 2:00

**Grupām Jauniešiem 15 un Jaunieši 17:

 • reģistrējoties sacensību dienā jāierodas kopā ar pilngadību sasniegušu personu, kas uzņemas atbildību par nepilngadīgo personu sacensību laikā,
 • ņemot vērā trašu sarežģītības pakāpi, pavadošajai pilngadīgajai personai jāiepazīstas ar plānoto trasi un jāizvērtē jaunieša spējas piedalīties sacensībās,
 • pilngadīgajai pavadošajai personai jāņem vērā, ka Gruzis acī velokrosā tiek veidotas augstas grūtības pakāpes, spraigas trases. Attiecīgo grupu dalībnieki dosies vienā trasē ar pieaugušajiem. Trasēs ir izvietoti dažādi šķēršļi, tramplīni, stāvi kāpumi un nobraucieni.

Atbilstību vecuma grupai nosaka, atņemot no 2016. gada dalībnieka dzimšanas gadu.

Dalībnieku reģistrācija

Internetā aizpildot pieteikuma formu: http://www.xco.lv un pārskaitot dalības maksu uz norādītajiem rekvizītiem:

Biedrība „Briedis bedrē brikšķināja”
Reģ. nr. 40008235182
Banka: LV68UNLA0050024260879
Maksājuma mērķis: Dalības maksa Gruzis acī

Pieteikšanās uz vietas sacensībās tiek slēgta 30 minūtes pirms konkrētās grupas starta.

Dalības maksa

1. posms 01.05.2016 Sigulda
EUR 15.00 līdz 28.04.2016*
EUR 20.00 sacensību dienā 01.05.2016

 

2. posms  15.05.2016 Ogres Zilie kalni
EUR 15.00 līdz 12.05.2016*
EUR 20.00 sacensību dienā 15.05.2016

 

3. posms  18.09.2016 Riekstukalns
EUR 15.00 līdz 15.09.2016*
EUR 20.00 sacensību dienā 18.09.2016

 

4. posms  02.10.2016 Priekuļi
EUR 15.00 līdz 29.09.2016*
EUR 20.00 sacensību dienā 02.10.2016

* norādītajā datumā, kas atzīmēta ar (*), tiek slēgta iepriekšējā pieteikšanās internetā.

Vecuma grupas Jaunieši 15 un Jaunieši 17 dalības maksa 5 EUR neatkarīgi no pieteikšanās laika

Numurs tiek izsniegts viens uz visiem sacensību posmiem

Dalības maksā ietilpst:

 1. Trases izveidošana, marķēšana;
 2. Sacensību numuri;
 3. Laika un rezultātu uzskaite un apkopošana;
 4. Dzirdināšana starta zonā;
 5. Ēdināšana pēc finiša;
 6. Diploms katram dalībniekam;
 7. Sacensību civiltiesiskā apdrošināšana, u.c. atļaujas un licences sacensību organizēšanā;
 8. Medmāsa starta zonā;
 9. Foto mājas lapā xco.lv
 10. Treniņbraucieni / trases iepazīšanās braucieni.

Ja dalībnieks uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Vērtējums un apbalvošana

1. Posma ieskaits

Par sacensību posma uzvarētāju attiecīgajā vecuma grupā kļūst dalībnieks, kurš visātrāk veicis distanci un par katru posmu saņem sekojošus punktus:

1.vieta – 300 punkti,
2.vieta – 250 punkti,
3.vieta – 200 punkti,
4.vieta – 180 punkti,
5.vieta – 160 punkti,
6.vieta – 140 punkti,
7.vieta – 130 punkti,
8.vieta – 120 punkti,
9.vieta – 110 punkti,
10. vieta – 100 punkti,
11. vieta – 95 punkti,
12. vieta – 90 punkti,
13. vieta – 85 punkti,
14. vieta – 80 punkti,
par katru nākamo vietu 2 (divi) punkti mazāk.

Rezultāti pēc sacensībām pieejami http://www.xco.lv mājas lapā.

2. Kopvērtējuma ieskaits

Kopvērtējuma rezultāti tiks noteikti pēc 3 ātrāko posmu punktu summas katrā vecuma grupā un distancē.
Ja dalībnieks ir piedalījies mazāk kā 3 posmos, tā rezultāts netiek ieskaitīts kopvērtējumā.
Ja dalībnieks ir piedalījies tikai 3 posmos un kādu no tiem nav finišējis, bet ir startējis, tā rezultāts tiek ieskaitīts kopvērtējumā.
Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku vietu pēdējā sacensību posmā.

Rezultāti pēc sacensībām pieejami http://www.xco.lv mājas lapā.

3. Apbalvošana

Elites grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem medaļas, diplomi un balvas no sponsoriem (atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē).
Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem medaļas un diplomi.
Visi dalībnieki saņem diplomu.

Kopvērtējumā Elites grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem kausi un balvas no sponsoriem (atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē).
Kopvērtējumā katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem medaļas.

Dalībnieku ievērībai

1. Dalībnieka dalība sacensībām tiek pieteikta ar brīdi, kad tas ir iesniedzis aizpildītu pieteikumu par dalību sacensībās un ir apmaksājis dalības maksu.
2. Ja Dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
3. Atrodoties sacensību trasē, dalībniekiem obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.
4. Dalībniekam ir pienākums sniegt palīdzību citam Dalībniekam traumu gadījumā un ziņot par negadījumu organizatoriem pa telefonu 26364983 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.
5. Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to jāinformē tiesneši.
6. Sacensību dalībniekiem nedrīkst piesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu jāizturas pret apkārtējo vidi.
7. Sacensību laikā transporta kustība netiks ierobežota. Visiem sacensību dalībniekiem, braucot pa koplietošanas ceļiem vai tos šķērsojot, ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

Dalībnieku atbildība
Visiem dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar sacensību nolikumu.
Reģistrējoties sacensību dienā, Dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu.
Sacensību dalībnieks ir pilsoniski un juridiski atbildīgs par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Reģistrējoties sacensībām un dodoties trasē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.
Dalībnieks ir atbildīgs:

 • Par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
 • Par atstātajām mantām starta zonā.
 • Par savu veselības stāvokli piedaloties sacensībās. Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, dalībnieks apņemas izstāties no sacensībām

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām un/vai veselības traucējumiem sacensību laikā.

Sodi
Sacensību pamatprincips ir godīga cīņa. Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti negodīgā cīņā, tiks diskvalificēti.

Protesti
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu, darbību var iesniegt protestu organizētājiem. Protests jāiesniedz 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 15.00 EUR. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

Rīkotāji

Sacensības organizē un vada biedrība „Briedis bedrē brikšķināja”
Ogres novads, Ogre, Skolas iela 15-3, LV-5001
Kontaktpersona: Sanita Bitko
Tālrunis: 26364983
e-pasts: sanita.bitko@gmail.com
Sacensību mājas lapa: www.xco.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu par to izvietojot informatīvu brīdinājumu mājas lapā www.xco.lv, bet ne vēlāk kā līdz divas nedēļas pirms posma starta.