Dateks.lv Latvijas kalnu riteņbraukšanas olimpiskā krosa čempionāta nolikums 2018

Mērķis un uzdevumi

Sacensību mērķis ir noskaidrot Latvijas labākos kalnu riteņbraukšanas olimpiskā krosa (turpmāk tekstā MTB XCO) braucējus. Popularizēt kalnu riteņbraukšanu un olimpiskā krosa disciplīnu.

Attīstīt velobraucēju meistarību un padarīt čempionātu pievilcīgu skatītājiem un līdzjutējiem, veidojot augstas grūtības pakāpes, spraigu olimpiskā krosa trasi.

Veidot čempionāta trasi arī tā, lai to būtu iespējams pievarēt jebkuram kalnu riteņbraukšanas iesācējam.

Starta vieta un laiks

21.07.2018. – Ikšķiles novads, dabas parks “Ogres Zilie kalni”

Distances un starta laiki

Trase izveidota vienā aplī, kuras garums ir aptuveni 4 kilometri.

Sacensībās tiek doti četri starti jeb braucieni:

  Starta laiks
1. Livonia “Mežezers” starts 10:30
2. Baker Nutrition starts 11:30
3. Blackroll starts 13:30
4. Fazer starts 15:20

Grupas un apļu skaits

Dzimums Grupas nosaukums Dzimšanas gads Sacensību paredzētais laiks (līderiem) Apļu skaits Starts
Vīrieši Elite No 1999 un vecāki 1:20 – 1:40 7 3
Vīrieši Juniori 2001 – 2000 1:00 – 1:15 4 3
Vīrieši Jaunieši 2003 – 2002 0:40 – 1:00 3 1
Vīrieši Zēni 2005 – 2004 0:25 – 0:40 2 1
Vīrieši Cycling For All Vīrieši 1999 – 1984 1:20 – 1:40 5 2
Vīrieši Master 1,2 1983 – 1974 1:20 – 1:40 5 2
Vīrieši Master 3,4 1973 – 1964 1:00 – 1:15 4 2
Vīrieši Master 5+ No 1963 un vecāki 0:40 – 1:00 3 2
Vīrieši Atvērtā No 2000 un vecāki 1:20 – 1:40 5 4
Vīrieši Atvērtā Jaunieši 15 2006 – 2004 0:25 – 0:40 2 4
Vīrieši Atvērtā Jaunieši 18 2003 – 2001 0:40 – 1:00 3 4
Sievietes Apvienotā Elite, Juniores No 2001 un vecākās 1:20 – 1:40 5 2
Sievietes Jaunietes 2003 – 2002 0:40 – 1:00 2 1
Sievietes Apvienotā Meitenes (licencētas), Atvērtā Jaunietes 15 2006 – 2004 0:25 – 0:40 1 1
Sievietes Apvienotā Cycling For All Sievietes, Master 1+ No 1999 un vecākas 1:20 – 1:40 4 2
Sievietes Atvērtā No 2000 un vecākas 1:20 – 1:40 4 4
Sievietes Atvērtā Jaunietes 18 2003 – 2001 0:40 – 1:00 2 4

Veicamais apļu skaits var tikt mainīts sacensību dienā laika apstākļu dēļ.

Pirmajā startā pēc Jauniešu (V) līdera,
otrajā startā pēc Cycling For All Vīriešu līdera,
trešajā startā pēc Elites (V) līdera,
ceturtajā startā pēc Atvērtās grupas Vīriešu līdera finiša, konkrētā starta grupu dalībnieki netiek ielaisti jaunā aplī, tiek fiksēts finišs un braucēji tiek ierindoti vietās pēc nobrauktā apļu skaita un laika, neatkarīgi vai ir paspēts nobraukt savā grupā noteikto apļu skaitu.

Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši pilngadību, reģistrējoties sacensību dienā jāierodas kopā ar pilngadību sasniegušu personu, kas uzņemas atbildību par nepilngadīgo personu sacensību laikā:

 • ņemot vērā trašu sarežģītības pakāpi, pavadošajai pilngadīgajai personai jāiepazīstas ar plānoto trasi un jāizvērtē jaunieša spējas piedalīties sacensībās,
 • pilngadīgajai pavadošajai personai jāņem vērā, ka olimpiskajā krosā tiek veidotas augstas grūtības pakāpes, spraigas trases. Attiecīgo grupu dalībnieki dosies vienā trasē ar pieaugušajiem. Trasēs ir izvietoti dažādi šķēršļi, tramplīni, stāvi kāpumi un nobraucieni, kurus jāmāk pievarēt vai arī apbraukt.

Dalībnieku reģistrācija

Dalībnieki, kuri vēlas piedalīties licencētajās grupās (visas kuras nav atvērtās grupas) ir nepieciešama derīga Latvijas Riteņbraukšanas federācijas izsniegta licence (LRF licences pieteikums).

Atvērtajās grupās drīkst piedalīties jebkuri braucēji ar vai bez licencēm, kuri ir dzimuši sākot no 2006. gada un vecāki.

Internetā aizpildot pieteikuma formu http://www.xco.lv līdz 19.07.2018. Dalībnieks ir reģistrējies atvērtajā grupā, kad ir pārskaitījis dalības maksu uz norādītajiem rekvizītiem:

Biedrība „Briedis bedrē brikšķināja”
Reģ. nr. 40008235182
Banka: LV68UNLA0050024260879
Maksājuma mērķis: Dalības maksa LČ MTB XCO par [Vārds, Uzvārds, Grupa]

Pieteikšanās uz vietas sacensībās tiek slēgta 30 minūtes pirms konkrētās grupas starta.

Dalības maksa 

Grupa Līdz
19.07.2018
Sacensību dienā
21.07.2018
Licencētās grupas Bez maksas ar derīgu LRF licenci 25 EUR
Licencētās grupas Jaunieši, Jaunietes, Zēni, Meitenes Bez maksas ar derīgu LRF licenci 10 EUR
Atvērtā grupa 20 EUR 25 EUR
Atvērtās grupas Jaunieši 15 un Jaunieši 18 5 EUR 10 EUR

Visās licencētajās grupās (visas kuras nav atvērtās grupas) drīkst piedalīties tikai ar derīgu Latvijas Riteņbraukšanas federācijas izsniegta licenci.

Licencētajās grupās dalība ir bez maksas,  ja dalībnieks ir reģistrējies internetā līdz 19.07.2018, norādītajā datumā tiek slēgta iepriekšējā pieteikšanās internetā. 

Dalības maksā ietilpst:

 1. Trases izveidošana, marķēšana;
 2. Sacensību numuri – priekšējais numurs un aizmugurējā grupas atpazīšanas kartiņa, kuru uzstāda zem velosipēda sēdekļa;
 3. Laika un rezultātu uzskaite un apkopošana;
 4. Sacensību civiltiesiskā apdrošināšana, u.c. atļaujas un licences sacensību organizēšanā;
 5. Neatliekamā medicīniskā palīdzība starta zonā;
 6. Foto mājas lapā xco.lv
 7. Treniņbraucieni / trases iepazīšanās braucieni.

Ja dalībnieks uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Numuri

Priekšējais numurs dalībniekiem jānovieto uz stūres.

Aizmugurējā grupas atpazīšanās kartiņa nepieciešams uzstādīta zem velosipēda sēdekļa, lai braucēji varētu atpazīt savas grupas braucējus.

Atpazīšanās kartiņu krāsas pa grupām:

Dzimums Grupas nosaukums Krāsa Starts
Vīrieši Elite Sarkans 3
Vīrieši Juniori Balts 3
Vīrieši Jaunieši Sarkans 1
Vīrieši Zēni Balts 1
Vīrieši CFA Vīrieši Sarkans 2
Vīrieši Master 1,2 Balts 2
Vīrieši Master 3,4 Zils 2
Vīrieši Master 5+ Zalš 2
Vīrieši Atvērtā Sarkans 4
Vīrieši Atvērtā Jaunieši 15 Balts 4
Vīrieši Atvērtā Jaunieši 18 Zils 4
Sievietes Apvienotā Elite, Juniores Dzeltens 2
Sievietes Jaunietes Zils 1
Sievietes Apvienotā Meitenes (licencētas), Atvērtā Jaunietes 15 Zalš 1
Sievietes Apvienotā CFA Sievietes, Master 1+ Rozā 2
Sievietes Atvērtā Zalš 4
Sievietes Atvērtā Jaunietes 18 Rozā 4

Vērtējums un apbalvošana

Par sacensību uzvarētāju attiecīgajā vecuma grupā kļūst dalībnieks, kurš visātrāk veicis savai vecuma grupai norādīto distanci.

Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem medaļas, diplomi un balvas no sponsoriem. Elites grupas uzvarētājus apbalvo ar kausiem.

Rezultāti pēc sacensībām pieejami http://www.xco.lv mājas lapā.

 1. apbalvošana aptuveni plkst. 11.40, tiek apbalvoti pirmā Livonia “Mežezers” starta dalībnieki.
 2. apbalvošana aptuveni plkst. 17.10, tiek apbalvoti otrā Baker Nutrition, trešā Blackroll un ceturtā Fazer startu dalībnieki.

Dalībnieku ievērībai

1. Dalībnieka dalība sacensībām tiek pieteikta ar brīdi, kad tas ir iesniedzis aizpildītu pieteikumu par dalību sacensībās un ir apmaksājis dalības maksu.
2. Ja Dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
3. Atrodoties sacensību trasē, dalībniekiem obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.
4. Dalībniekam ir pienākums sniegt palīdzību citam Dalībniekam traumu gadījumā un ziņot par negadījumu organizatoriem pa telefonu 22131997 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.
5. Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to jāinformē tiesneši.
6. Sacensību dalībniekiem nedrīkst piesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu jāizturas pret apkārtējo vidi.
7. Sacensību laikā transporta kustība netiks ierobežota. Visiem sacensību dalībniekiem, braucot pa koplietošanas ceļiem vai tos šķērsojot, ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
8. Sacensību dienā dalībniekiem, sākot no plkst. 10:30, kad tiek dots pirmais starts, ir aizliegts trenēties un iesildīties sacensību trasē.

Dalībnieku atbildība
Visiem dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar sacensību nolikumu.
Reģistrējoties sacensību dienā, Dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu.
Sacensību dalībnieks ir pilsoniski un juridiski atbildīgs par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Reģistrējoties sacensībām un dodoties trasē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.
Dalībnieks ir atbildīgs:

 • Par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
 • Par atstātajām mantām starta zonā.
 • Par savu veselības stāvokli piedaloties sacensībās. Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, dalībnieks apņemas izstāties no sacensībām.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām un/vai veselības traucējumiem sacensību laikā.

Sodi
Sacensību pamatprincips ir godīga cīņa. Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti negodīgā cīņā, tiks diskvalificēti.

Dalībnieki tiks sodīti vai diskvalificēti no sacensībām pēc Starptautiskās Riteņbraukšanas federācijas (UCI) noteikumiem.

Protesti
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu, darbību var iesniegt protestu organizētājiem. Protests jāiesniedz 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 20.00 EUR. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

Rīkotāji

Sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju (LRF) sacensības organizē un vada biedrība „Briedis bedrē brikšķināja”
Ogres novads, Ogre, Skolas iela 15-3, LV-5001
Kontaktpersona: Normunds Skrebelis
Tālrunis: 22131997
e-pasts: skrebelis.normunds@gmail.com
Sacensību mājas lapa: www.xco.lv

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraucēju savienības (UCI) MTB sacensību noteikumiem.

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu par to izvietojot informatīvu brīdinājumu mājas lapā www.xco.lv, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensībām.