Velokrosa „Gruzis acī” 2017 nolikums

Mērķis un uzdevumi

Olimpiskais velokross (XCO) ‘Gruzis acī’ ir kalnu divriteņu sacensības, kas norisināsies vairākos posmos (trīs) pa marķētu trasi.

Sacensību mērķis ir dažādot pašlaik Latvijā pieejamās kalnu divriteņu sacensības, veidojot augstas grūtības pakāpes, spraigas velokrosa trases, un attīstīt velobraucēju meistarību.

Padarīt sacensības pievilcīgas skatītājiem un līdzjutējiem, veidojot īsus trases apļus, lai līdzbraucējiem, atbalstītājiem un skatītājiem no malas būtu interesanti sekot līdzi sacensību norisei.

 Starta vieta un laiks

Sacensības notiek 3 (trijos) posmos:

14.05.2017. – 1. posms Baldone, Riekstukalns
20.08.2017. – 2. posms Priekuļi
24.09.2017. – 3. posms Ikšķile “Zilie kalni”

Distances un starta laiki

Trase izveidota vienā aplī, kuras garums ir 4 – 6 kilometri.

Sacensību starts visos posmos tiek dots:

 • Grupām: Jaunieši 15, Jaunieši 17 pulksten 11:30
 • Pārējām grupām: 13:00

Grupas un distances

Katrā posmā veicamais apļu skaits tiks mainīts atkarībā no trases sarežģītības un prognozējamā līderu finiša laika.

Pieaugušo braucienam pēc vīriešu Elites līdera finiša, Elites un citu grupu dalībnieki netiek ielaisti jaunā aplī, tiek fiksēts finišs un braucēji tiek ierindoti vietās pēc nobrauktā apļu skaita un laika, neatkarīgi vai ir paspēts nobraukt savā grupā noteikto apļu skaitu.

Jaunieši 15 un Jaunieši 17 braucienam pēc zēnu Jaunieši 17 līdera finiša,  Jaunieši 15 un Jaunieši 17 grupu dalībnieki netiek ielaisti jaunā aplī, tiek fiksēts finišs un braucēji tiek ierindoti vietās pēc nobrauktā apļu skaita un laika, neatkarīgi vai ir paspēts nobraukt savā grupā noteikto apļu skaitu.

Grupas nosaukums Vecums Sacensību paredzētais laiks (līderiem)
Sievietes
Jaunietes 15** no 12 – 14 gadiem 0:25 – 0:40
Jaunietes 17** no 15 – 16 gadiem 0:40 – 1:00
Jaunietes 19 no 17 – 18 gadiem 1:00 – 1:15
Jaunietes 23 no 19 – 22 gadiem 1:15 – 1:30
Lielpratējas no 23 – 34 gadiem 1:15 – 1:30
Meistares no 35 – 44 gadiem 1:15 – 1:30
Seniores no 45 – 54 gadiem 1:00 – 1:15
Veterānes no 55 gadiem un vecāki 0:40 – 1:00
Elite no 19 gadiem un vecāki 1:30 – 2:00
Vīrieši
Jaunieši 15** no 12 – 14 gadiem 0:25 – 0:40
Jaunieši 17** no 15 – 16 gadiem 0:40 – 1:00
Jaunieši 19 no 17 – 18 gadiem 1:00 – 1:15
Jaunieši 23 no 19 – 22 gadiem 1:15 – 1:30
Lielpratēji no 23 – 34 gadiem 1:15 – 1:30
Meistari no 35 – 44 gadiem 1:15 – 1:30
Seniori no 45 – 54 gadiem 1:00 – 1:15
Veterāni no 55 gadiem un vecāki 0:40 – 1:00
Elite no 19 gadiem un vecāki 1:30 – 2:00

**Grupām Jauniešiem 15 un Jaunieši 17:

 • reģistrējoties sacensību dienā jāierodas kopā ar pilngadību sasniegušu personu, kas uzņemas atbildību par nepilngadīgo personu sacensību laikā,
 • ņemot vērā trašu sarežģītības pakāpi, pavadošajai pilngadīgajai personai jāiepazīstas ar plānoto trasi un jāizvērtē jaunieša spējas piedalīties sacensībās,
 • pilngadīgajai pavadošajai personai jāņem vērā, ka Gruzis acī velokrosā tiek veidotas augstas grūtības pakāpes, spraigas trases. Attiecīgo grupu dalībnieki dosies vienā trasē ar pieaugušajiem. Trasēs ir izvietoti dažādi šķēršļi, tramplīni, stāvi kāpumi un nobraucieni.

Atbilstību vecuma grupai nosaka, atņemot no 2017. gada dalībnieka dzimšanas gadu.

Dalībnieku reģistrācija

Internetā aizpildot pieteikuma formu: http://www.xco.lv un pārskaitot dalības maksu uz norādītajiem rekvizītiem:

Biedrība „Briedis bedrē brikšķināja”
Reģ. nr. 40008235182
Banka: LV68UNLA0050024260879
Maksājuma mērķis: Dalības maksa Gruzis acī

Pieteikšanās uz vietas sacensībās tiek slēgta 30 minūtes pirms konkrētās grupas starta.

Dalības maksa

1. posms 14.05.2017 Baldone, Riekstukalns
     
EUR 15.00 līdz 11.05.2017*
EUR 20.00 sacensību dienā 14.05.2017

 

2. posms  20.08.2017 Priekuļi
     
EUR 15.00 līdz 17.08.2017*
EUR 20.00 sacensību dienā 20.08.2017

 

3. posms  24.09.2017 Ikšķile “Zilie kalni”
     
EUR 15.00 līdz 21.09.2017*
EUR 20.00 sacensību dienā 24.09.2017

* norādītajā datumā, kas atzīmēta ar (*), tiek slēgta iepriekšējā pieteikšanās internetā.

Vecuma grupas Jaunieši 15 un Jaunieši 17 dalības maksa 5 EUR neatkarīgi no pieteikšanās laika

Priekšējais numurs tiek izsniegts viens uz visiem sacensību posmiem. 

Priekšējā numura maiņa sezonas laikā: 10 euro

Aizmugurējā grupas atpazīšanās kartiņa tiek izsniegta uz visiem sacensību posmiem. Tā tiek uzstādīta zem velosipēda sēdekļa.

Aizmugurējo numuru krāsas grupām:

Grupa Krāsa
Elite Sarkans
Jaunieši  15 Rozā
Jaunieši  17 Zils
Jaunieši 19 Oranžs
Jaunieši 23 Zaļš
Lielpratēji Balts
Meistari Dzeltens
Seniori Zils
Veterāni Rozā

Dalības maksā ietilpst:

 1. Trases izveidošana, marķēšana;
 2. Sacensību numuri;
 3. Laika un rezultātu uzskaite un apkopošana;
 4. Dzirdināšana starta zonā;
 5. Ēdināšana pēc finiša;
 6. Diploms katram dalībniekam;
 7. Sacensību civiltiesiskā apdrošināšana, u.c. atļaujas un licences sacensību organizēšanā;
 8. Neatliekamā medicīniskā palīdzība starta zonā;
 9. Foto mājas lapā xco.lv
 10. Treniņbraucieni / trases iepazīšanās braucieni.

Ja dalībnieks uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Vērtējums un apbalvošana

1. Posma ieskaits

Par sacensību posma uzvarētāju attiecīgajā vecuma grupā kļūst dalībnieks, kurš visātrāk veicis distanci un par katru posmu saņem sekojošus punktus:

1.vieta – 300 punkti,
2.vieta – 250 punkti,
3.vieta – 200 punkti,
4.vieta – 180 punkti,
5.vieta – 160 punkti,
6.vieta – 140 punkti,
7.vieta – 130 punkti,
8.vieta – 120 punkti,
9.vieta – 110 punkti,
10. vieta – 100 punkti,
11. vieta – 95 punkti,
12. vieta – 90 punkti,
13. vieta – 85 punkti,
14. vieta – 80 punkti,
par katru nākamo vietu 2 (divi) punkti mazāk.

Rezultāti pēc sacensībām pieejami http://www.xco.lv mājas lapā.

2. Kopvērtējuma ieskaits

Kopvērtējuma rezultāti tiks noteikti pēc 3 posmu punktu summas katrā vecuma grupā un distancē.
Ja dalībnieks ir piedalījies mazāk kā 3 posmos, tā rezultāts netiek ieskaitīts kopvērtējumā.
Ja dalībnieks ir piedalījies 3 posmos un kādu no tiem nav finišējis, bet ir startējis, tā rezultāts tiek ieskaitīts kopvērtējumā.
Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku vietu pēdējā sacensību posmā.

Rezultāti pēc sacensībām pieejami http://www.xco.lv mājas lapā.

3. Apbalvošana

Elites grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem medaļas, diplomi un naudas balvas (atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē).

Elites grupas naudas balvu sadalījums:

Vieta Naudas balva
1. vieta 50 Eur
2. vieta 30 eur
3. vieta 20 eur

Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem medaļas, diplomi un balvas no sponsoriem (atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē).
Visi dalībnieki saņem diplomu.

Kopvērtējumā katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem kausi un balvas no sponsoriem (atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē).

Dalībnieku ievērībai

1. Dalībnieka dalība sacensībām tiek pieteikta ar brīdi, kad tas ir iesniedzis aizpildītu pieteikumu par dalību sacensībās un ir apmaksājis dalības maksu.
2. Ja Dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
3. Atrodoties sacensību trasē, dalībniekiem obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.
4. Dalībniekam ir pienākums sniegt palīdzību citam Dalībniekam traumu gadījumā un ziņot par negadījumu organizatoriem pa telefonu 22131997 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.
5. Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to jāinformē tiesneši.
6. Sacensību dalībniekiem nedrīkst piesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu jāizturas pret apkārtējo vidi.
7. Sacensību laikā transporta kustība netiks ierobežota. Visiem sacensību dalībniekiem, braucot pa koplietošanas ceļiem vai tos šķērsojot, ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

Dalībnieku atbildība
Visiem dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar sacensību nolikumu.
Reģistrējoties sacensību dienā, Dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu.
Sacensību dalībnieks ir pilsoniski un juridiski atbildīgs par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Reģistrējoties sacensībām un dodoties trasē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.
Dalībnieks ir atbildīgs:

 • Par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
 • Par atstātajām mantām starta zonā.
 • Par savu veselības stāvokli piedaloties sacensībās. Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, dalībnieks apņemas izstāties no sacensībām

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām un/vai veselības traucējumiem sacensību laikā.

Sodi
Sacensību pamatprincips ir godīga cīņa. Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti negodīgā cīņā, tiks diskvalificēti.

Protesti
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu, darbību var iesniegt protestu organizētājiem. Protests jāiesniedz 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 15.00 EUR. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

Rīkotāji

Sacensības organizē un vada biedrība „Briedis bedrē brikšķināja”
Ogres novads, Ogre, Skolas iela 15-3, LV-5001
Kontaktpersona: Normunds Skrebelis
Tālrunis: 22131997
e-pasts: skrebelis.normunds@gmail.com
Sacensību mājas lapa: www.xco.lv

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu par to izvietojot informatīvu brīdinājumu mājas lapā www.xco.lv, bet ne vēlāk kā līdz divas nedēļas pirms posma starta.