Gruzis acī 1. posma Baldones trases shēma
 
GPS: https://www.endomondo.com/routes/921407747
 
Papildināts 12.05.2017
 
Apļu sadalījums pa grupām:
Vīrieši:
Jaunieši 15 (no 12 – 14 gadiem) – 2 saīsinātie apļi
Jaunieši 17 (no 15 – 16 gadiem) – 3 saīsinātie apļi
Jaunieši 19 (no 17 – 18 gadiem) – 4 apļi
Jaunieši 23 (no 19 – 22 gadiem) – 5 apļi
Lielpratēji (no 23 – 34 gadiem) – 5 apļi
Elite (no 19 gadiem) – 6 apļi
Meistari (no 35 – 44 gadiem) – 5 apļi
Seniori (no 45 – 54 gadiem) – 4 apļi
Veterāni (no 55 gadiem) – 3 apļi
 
Sievietes:
Jaunietes 15 (no 12 – 14 gadiem) – 1 saīsinātie apļi*
Jaunietes 17 (no 15 – 16 gadiem) – 2 saīsinātie apļi*
Jaunietes 19 (no 17 – 18 gadiem) – 3 apļi
Jaunietes 23 (no 19 – 22 gadiem) – 4 apļi
Lielpratējas (no 23 – 34 gadiem) – 4 apļi
Elite (no 19 gadiem) – 5 apļi
Meistares (no 35 – 44 gadiem) – 4 apļi
Seniores (no 45 – 54 gadiem) – 3 apļi
Veterānes (no 55 gadiem) – 2 apļi