Svarīga izmaiņa nolikumā: Pēc vīriešu Elites līdera finiša, Elites un citu grupu dalībnieki netiek ielaisti jaunā aplī, tiek fiksēts finišs un braucēji tiek ierindoti vietās pēc nobrauktā apļu skaita un laika, neatkarīgi vai ir paspēts nobraukt savā grupā noteikto apļu skaitu.

Plānotais apļu sadalījums:

Vīrieši:
Jaunieši 15 (no 12 – 14 gadiem) – 3 saīsinātie apļi
Jaunieši 17 (no 15 – 16 gadiem) – 4 saīsinātie apļi
Jaunieši 19 (no 17 – 18 gadiem) – 3 apļi
Jaunieši 23 (no 19 – 22 gadiem) – 4 apļi
Lielpratēji (no 23 – 34 gadiem) – 4 apļi
Elite (no 19 gadiem) – 5 apļi
Meistari (no 35 – 44 gadiem) – 4 apļi
Seniori (no 45 – 54 gadiem) – 3 apļi
Veterāni (no 55 gadiem) – 2 apļi

Sievietes:
Jaunietes 15 (no 12 – 14 gadiem) – 2 saīsinātie apļi*
Jaunietes 17 (no 15 – 16 gadiem) – 3 saīsinātie apļi*
Jaunietes 19 (no 17 – 18 gadiem) – 2 apļi
Jaunietes 23 (no 19 – 22 gadiem) – 3 apļi
Lielpratējas (no 23 – 34 gadiem) – 3 apļi
Elite (no 19 gadiem) – 4 apļi
Meistares (no 35 – 44 gadiem) – 3 apļi
Seniores (no 45 – 54 gadiem) – 2 apļi
Veterānes (no 55 gadiem) – 1 aplis

* Noteikto apļu skaitu grupām Jaunieši 15 un 17 sieviešu konkurencē ir iespējams mainīt kopīgi vienojoties sacensību dienā